Innovationssynk Dalälvarna

Syftet: Syftet med projektet är att kartlägga och kategorisera beviljade projekt och placera dem i projektportföljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom en sådan kategorisering skapas förståelse och förutsättningar för att se…

Stärkt infrastruktur för kommunikation – Hedslundsområdet

Syftet: Syftet med projektet är att iordningställa en allmän parkering samt skapa en aktivitetsyta för att öka utbudet av aktiviteter vid området. Insatserna kommer gynna samtliga aktiva aktörer vid Hedslundsområdet…

Aktivitetshall Dala-Floda

Syfte: Syftet med projektet är att uppföra en aktivitetshall- och på så vis skapa en mötesplats för barn, ungdomar, pensionärer och föreningar som idag saknas. Målet: Målet med projektet är…

Smarta resurser

Syftet med projektet är skapa ett testcenter inom livsmedelskedjan för näringsliv, föreningsliv, utbildningsanordnare och entreprenörer. Projektet vill även skapa en modell som ska stimulera näringsidkare inom livsmedelsbranschen att utvecklas genom…

Orientering Grövelsjöfjällen

Syftet med projektet är att göra orientering mer tillgängligt på ett spontant sätt för Grövelsjöfjällens traditionella kunder men också att erbjuda orienteraren och orienteringsklubbar magiska upplevelser i ett sagolikt orienteringsparadis….

DIAB – lokalbuss

Syftet med projektet är att erbjuda en avgiftsfri lokalbuss i Idreområdet. Bussen kommer att trafikera sträckan Grövelsjön, Idre, Idre Fjäll och Fjätervålen. Via projektet ska resandet inom Idreområdet ökas vilket…

Föreningarnas hus Vansbro

Syftet med projektet är att genom samverkan stärka föreningslivet och deras evenemang, som just nu också har det extra tufft på grund av COVID-19. Att höja statusen på föreningsarbete för…

Pendlarparkering Svärdsjö

Projektets mål och syfte är att etablera en pendlarparkering i Svärdsjö för att underlätta för kollektivt resande och samåkning. Parkeringen ska utrustas med ladd-stolpar för elbilar, motorvärmare, cykelställ med möjlighet…

Nybyggnation vis skidskyttestadion i Tandö Lima, till Multiarena

Syftet med projektet är att via nya rör- och elledningar med uttagspunkter för snökanoner minska transport av konstsnö, och därmed mindre luftföroreningar från lastning och uttransport med lastmaskiner. Sammantaget blir…

Spännande centrum för lönsamt företagande

Syftet med projektet är att skapa ett intressantare centrum där det skapas nya mötesplatser utifrån dagens förutsättningar. Vi vill ge Orsa centrum fler mötesplatser och därigenom göra det mer attraktivt…

Carbon Footprint Dalälvarna

Miljö och klimat är idag en fråga som engagerar hela världen och vi ställer idag högre krav på att varor och tjänster produceras utan negativ miljöpåverkan. Västerdalälven och Österdalälven som…

Hållbart fiske genom leadermetoden

Projektet ska ge förutsättningar för hållbara samarbeten över tid som är till nytta för fiskevårdsområdesföreningar, verksamheter inom fiske och fiskevård, utbildningscentrum för fiske och aktörer för turistfiske. Projektet ska skapa…

Digital kompetens Falun

Syftet med projektet är att genom skapande av kurser och genomförande av desamma skapa kompetensutveckling för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden Målet med projektet är att skapa och genomföra…

Digital kompetens för framtiden – Gagnef

Syftet med projektet är att genom coachning och kompetensutveckling hjälpa individer till att få en egen möjlighet till försörjning och arbete. Målet med projektet är att vid projektets slut ha…

Digital kompetens för framtiden – Orsa

Syftet med projektet är att genom coachning och kompetensutveckling hjälpa individer till att få en egen möjlighet till försörjning och arbete. Målet med projektet är att vid projektets slut ha…

Dala-Floda Skating

Syftet med projektet är att tillhandahålla skridskoisar under vintersäsongen för privatpersoner samt att utveckla verksamheten mot bättre banor. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna. Målet med projektet…

Fyrhjuling för plogning av skridskobanor på sjöis

Syftet med projektet är att kunna nyttja isarna längre period under året. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna. Målet med projektet är att köpa in en fyrhjuling…

Öje IF

Syftet med projektet är att via investeringar i utrustning skapa förutsättningar för utomhusaktiviteter, under längre säsong, för alla målgrupper. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna. Målet med…

Platsmarknadsföring Falun

Syftet med projektet är att visa på de möjligheter som finns på Falu kommuns landsbygd för entreprenörer och företagare med allt från tomma lokaler och ledig mark till möjligheter med…

Friskvård och sjukvård under samma tak

Syftet med projektet är att skapa en plattform för aktörer och kunder för att samverka inom området friskvård och hälsa. Målet med projektet är att genomföra föreläsningar och att sammankomster…

Morakontraktet del 2 – Morakontraktet i praktiken, en lokal samverkansmodell mellan skola och arbetslivet

Syftet med projektet är att koordinera faktiska aktiviteter, utvidga fokusområde, skapa ömsesidig finansiering och delaktighet samt agera modell för andra kommuner/områden Målet med projektet är:  1. Vid projektets slut är…

Kursverksamhet mot barn & ungdomar med NPF

Syftet med projektet är: ” Syftet med projektet är att alla medlemmar i familjer som har barn/ungdommar som befinner sig inom NPF-spektrat ska finna utbyte av lägret/kursen. Barnet själv ska…

TNC Finland-Lettland-Sverige. Flytta till landsbygden

Projektet är ett transnationellt samarbete mellan leaderområden i Finland, Lettland och Sverige. Projektet som genomförs handlar om platsmarknadsföring utifrån olika perspektiv för att skapa en hållbar och attraktiv landsbygd som…

Koncept för innovativa moduler

Syftet med projektet är att utveckla innovativa produkter av trä främst för olika ändamål inom besöksnäringen. Vi vill utveckla innovativa produkter av trä som kan användas för många olika ändamål….

No Connection

Syftet projektet beskriv såhär av projektägaren: ” Huvudsyftet med projektet är att vi vill förändra människors liv. Vi vill motverka stress och skapa en fristad från våra telefoner. Vi vill…

Room of Nature

Syftet med projektet är följande. ”Syftet är att bygga och affärsutveckla ”Room of nature”- två flottar med flytande bäddar på Orsasjön nedanför hotellet som ger oss ökad beläggning, lönsamhet och…

Mötes- och konferenscenter Mockfjärd

Syftet med projektet beskrivs enligt följande:  I den verksamhet som vi har i dag på atletklubben har vi sett att träffas kring träning är ett bra utgångsläge för att skapa…

Turistkarta Älvdalen

Syftet med projektet är att ta tillvara de unika möjligheter till fiske som Älvdalen erbjuder och som inte återfinns i andra delar av Sverige. Det finns idag ingen samlad plattform…

Siljan News

Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för företag och kommuner att rekrytera och behålla medarbetare. Genom att skapa en digital plattform som fylls med berättelser kring möjligheterna med…

Guidefathers

Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen inom fisketurismen i Siljans regionen, Norra Dalarna. Genom paketering av ett exklusivt fiskepaket vid Ejheden så kommer vi nå ut till en annan…

Kullerstina – kurslokal och verkstad

Syftet med projektet är att skapa ett centrum för violinbygge och föra traditionen inom violinbyggaryrket vidare, samt skapa möjlighet för unga att utbilda sig och för redan etablerade att förkovra…

Solgårdskrogens gröna matsal

Syftet med projektet är att investera i ett växthus som kommer skapa möjlighet för fler bokningar under större delen av säsongen. Genom investeringen blir verksamheten även mindre väderberoende, då större…

Weiterweg

Syftet med projektet är att utveckla och bredda aktiviteter samt upplevelser i- och kring Sörsjön. Genom inköp av fordon kommer projektet att kunna erbjuda guidade turer och uthyrning i ny…

Renbiten till Falun

Syftet med projektet är att etablera en butik för renkött i Falun. Genom etablering skapas även möjligheter att exportera och distribuera renkött nationellt, utan att kylkedjan bryts. Verksamheten har idag…

Scenbyggnation och kulturevenemang Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att investera i en unik scen i gruvan och kunna erbjuda en spelplats för bland annat konserter, modern fridans, nycirkus och traditionell spelteater. Teknikkrävande och resurskrävande…

Morakontraktet – en lokal samverkansmodell mellan skola och näringsliv

Syftet med projektet Morakontraktet är att det ska leda till en helt ny och implementerad samverkansmodell mellan skolan (från förskolan till gymnasiet) och det lokala näringslivet i Mora kommun. I…

Skeberg 2.0. Byn in i globaliseringens och kunskapssamhällets tid

Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare…

Skatescen Leksand – utveckling av en levande mötesplats för unga skateboard- & kulturintresserade invånare och besökare

Projektet syftar till att skapa en hållbar organisation som kan utveckla en ny attraktiv fysisk och virtuell mötesplats, en skatescen, kring den skatepark som kommer att stå klar i Leksand…

Integrationsprojekt för personer med funktionsnedsättning

Företagets kunder är till övervägande delen nyanlända och de har behov av personlig assistans. Det ger att dessa personer har ett dubbelt utanförskap. Många av de assistenter vi har är…

Idre Sápmi Lodge

Skapa en lokal samlingsplats som kommer att fungera som ett aktivitets- och kulturtorg. Lokalen ska vara en aktiv del i utbudet från de samiska entreprenörerna och är en grundbulten i…

Sysselsättning och attraktivitet på landsbygden- Ett bra företagsklimat gynnar alla

Vi vill förbättra för de entreprenörer och arrangörer som utvecklar landsbygden. Vårt område är beroende av att människor kan förverkliga sina idéer. Detta gäller både jobbskapande småföretagare och evenemangsarrangörer som…

Utveckling av Äråbadet

I Lima saknas idag anläggningar som kan nyttjas för bad, simundervisning, friskvård och fritidsaktiviteter. En fungerande badanläggning och andra anläggningar för friskvård, rekreation och turism har stor betydelse för såväl…

Etablering av hinderbana i Dalsjö

Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en större utomhushinderbana i Borlänge. Etableringen kommer att leda till att privatpersoner, företag och organisationer kommer att få tillgång till en av…

Forsarnas centrum

Syftet med projektet är att kunna fullfölja de ursprungliga idéerna om Fänforsens utveckling ( 2013 beviljades föreningen projektstöd för etapp 1 vad gäller iordningställande och anpassning av gångvägar för funktionshindrade…

Innovativ skapande med datavetenskap

Syftet med projektet är att utveckla en förening med en innovativ mötesplats där barn och ungdomar får möjligheten till kreativt skapande med datorn som verktyg. Bygga hemsidor, utveckla spel och…

Jakt- och fisketurismutveckling i Sälen

Projektet ska utveckla ett antal exportmogna produkter och tjänster inom jakt, fiske, hund och naturaktiviteter mot tydliga målgrupper och marknader. Målgrupp: Nybörjaren som vill utveckla sitt intresse. Konferensgästen som vill…

Kanot & Kajak

Syftet är att erbjuda friluftsaktiviteter på Orsasjön genom uthyrning av kanoter och kajaker samt guidade turer som i nuläget inte finns för turister och lokalbefolkning i Orsa. Produkten leder till…

Nyskapande aktiviteter för barn, ungdomar och nyanlända med funktionshinder eller med sociala svårigheter

Fisket och vår natur används alldeles för lite av våra barn och ungdomar idag. Tekniken har nästan helt tagit över deras tid. Att få vara i naturen och slippa all…

Porfyrriket Älvdalen

Syftet med projektet är att ta fram en plan för att skapa ett levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i…

Utveckling av företagsevent Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att skapa en plats för events, utbildning och möten 80m under markytan. Att erbjuda en attraktiv och spännande miljö med rimliga sanitära krav för konferenser kombinerat…