Skeberg 2.0. Byn in i globaliseringens och kunskapssamhällets tid

Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare…

Skatescen

Projektet syftar till att skapa en hållbar organisation som kan utveckla en ny attraktiv fysisk och virtuell mötesplats, en skatescen, kring den skatepark som kommer att stå klar i Leksand…

Integrationsprojekt för personer med funktionsnedsättning

Företagets kunder är till övervägande delen nyanlända och de har behov av personlig assistans. Det ger att dessa personer har ett dubbelt utanförskap. Många av de assistenter vi har är…

Idre Sápmi Lodge

Skapa en lokal samlingsplats som kommer att fungera som ett aktivitets- och kulturtorg. Lokalen ska vara en aktiv del i utbudet från de samiska entreprenörerna och är en grundbulten i…

Sysselsättning och attraktivitet på landsbygden- Ett bra företagsklimat gynnar alla

Vi vill förbättra för de entreprenörer och arrangörer som utvecklar landsbygden. Vårt område är beroende av att människor kan förverkliga sina idéer. Detta gäller både jobbskapande småföretagare och evenemangsarrangörer som…

Utveckling av Äråbadet

I Lima saknas idag anläggningar som kan nyttjas för bad, simundervisning, friskvård och fritidsaktiviteter. En fungerande badanläggning och andra anläggningar för friskvård, rekreation och turism har stor betydelse för såväl…

Etablering av hinderbana i Dalsjö

Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en större utomhushinderbana i Borlänge. Etableringen kommer att leda till att privatpersoner, företag och organisationer kommer att få tillgång till en av…

Forsarnas centrum

Syftet med projektet är att kunna fullfölja de ursprungliga idéerna om Fänforsens utveckling ( 2013 beviljades föreningen projektstöd för etapp 1 vad gäller iordningställande och anpassning av gångvägar för funktionshindrade…

Innovativ skapande med datavetenskap

Syftet med projektet är att utveckla en förening med en innovativ mötesplats där barn och ungdomar får möjligheten till kreativt skapande med datorn som verktyg. Bygga hemsidor, utveckla spel och…

Jakt- och fisketurismutveckling i Sälen

Projektet ska utveckla ett antal exportmogna produkter och tjänster inom jakt, fiske, hund och naturaktiviteter mot tydliga målgrupper och marknader. Målgrupp: Nybörjaren som vill utveckla sitt intresse. Konferensgästen som vill…

Kanot & Kajak

Syftet är att erbjuda friluftsaktiviteter på Orsasjön genom uthyrning av kanoter och kajaker samt guidade turer som i nuläget inte finns för turister och lokalbefolkning i Orsa. Produkten leder till…

Nyskapande aktiviteter för barn, ungdomar och nyanlända med funktionshinder eller med sociala svårigheter

Fisket och vår natur används alldeles för lite av våra barn och ungdomar idag. Tekniken har nästan helt tagit över deras tid. Att få vara i naturen och slippa all…

Porfyrriket Älvdalen

Syftet med projektet är att ta fram en plan för att skapa ett levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i…

Utveckling av företagsevent Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att skapa en plats för events, utbildning och möten 80m under markytan. Att erbjuda en attraktiv och spännande miljö med rimliga sanitära krav för konferenser kombinerat…