Syftet med projektet är att ta fram en plan för att skapa ett levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i Älvdalen med porfyren som bas. Porfyren vinner ökat intresse och det ökar för varje år, en del kanske tack vare produktioner så som exempelvis Antikrundan.

Ökningen av intresset finns både regionalt, nationellt och internationellt. Planen ska utreda vilka åtgärder och insatser som behövs för att öka tillgängligheten på de olika besöksmålen, öka kunskaper om porfyren och dess historia och nutid samt att utöva lärande av gamla och nya tekniker.

Projektet syftar till att ge grunden för att utveckla ett levande besöksområde i Näset, Västäng och Blyberg med Porfyrmuséet i Älvdalen som ett nav. Nytänkandet består av att koppla ihop gammal industriell teknik med digital, att genom digitala medier informera om porfyrens historia. Möjlighet att kunna ta del av porfyrbearbetning på olika sätt genom att se orginalmaskiner och bearbetningsteknik och se funktionen av dessa samtidigt som besökaren får möjlighet att ta del och själv prova på modern stenbearbetning där samtliga besöksaktiviteter och geografiska platser knyts ihop till en enhet – Porfyrriket Älvdalen.

Skog och mark som resurs för ett hållbart näringsliv