Projektet är ett transnationellt samarbete mellan leaderområden i Finland, Lettland och Sverige. Projektet som genomförs handlar om platsmarknadsföring utifrån olika perspektiv för att skapa en hållbar och attraktiv landsbygd som attraherar och stimulerar till inflyttning. Syftet med projektet är att utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv skapa en metod för erfarenhetsutbyte och en kompetensöverföring mellan och med ett genomförande i tre länder (3 leaderområden och ett partnerskap) i Östersjöregionen

          

Samarbete i trepartnerskap