Syftet med projektet är att genom samverkan stärka föreningslivet och deras evenemang, som just nu också har det extra tufft på grund av COVID-19. Att höja statusen på föreningsarbete för att skapa ökat intresse för och fler aktiva i föreningslivet.

Målen i projektet är skapa en fungerande paraplyorganisation för evenemangsföreningar samt få fler aktiva i styrelser och föreningar. Främst med fokus på de yngre åldrarna. Projektet ska även ha få igång ett fungerande samarbete med skolor och näringsliv, samt utbildningar i föreningsarbete och styrelsearbete. Det sista målet är att skapa ett aktivt föreningarnas hus med stöd och service för hela föreningslivet i kommunen.

Befolkningsutveckling