Syftet med projektet är att göra orientering mer tillgängligt på ett spontant sätt för Grövelsjöfjällens traditionella kunder men också att erbjuda orienteraren och orienteringsklubbar magiska upplevelser i ett sagolikt orienteringsparadis. Via projektet skapas även möjligheter för en ekonomisk hållbar verksamhet över tid.

Målet med projektet är att vid projekttidens slut ha en färdig karta över det beskrivna området samt införskaffat tidtagningsutrusning.

På längre sikt är målet att Grövelsjöfjällen får ytterligare en betydande aktivitet i sin turistportfölj och kan bygga vidare på sitt varumärke med naturnära aktiviteter och turism tack vare att en fantastisk del av Grövelsjöfjällen blir karterat. Via projektet skapas möjligheter för att genomföra ekonomiskt hållbara och mer omfattande arrangemang, vilket på sikt kommer leda till att möjligheter för nyanställningar skapas i området.

Befolkningsutveckling