Syftet med projektet är att etablera en butik för renkött i Falun. Genom etablering skapas även möjligheter att exportera och distribuera renkött nationellt, utan att kylkedjan bryts. Verksamheten har idag sin bas i Idre. Renbiten kombinerar renskötsel med egen förädling av renkött.

Målet med projektet är att vid projektets ha öppnat en samisk butik i Falun där näringsidkaren kan erbjuda egenproducerat renkött.

https://renbiten.se/

Besöksnäringen