Aktivitetshall Dala-Floda

Syfte: Syftet med projektet är att uppföra en aktivitetshall- och på så vis skapa en mötesplats för barn, ungdomar, pensionärer och föreningar som idag saknas. Målet: Målet med projektet är…

Orientering Grövelsjöfjällen

Syftet med projektet är att göra orientering mer tillgängligt på ett spontant sätt för Grövelsjöfjällens traditionella kunder men också att erbjuda orienteraren och orienteringsklubbar magiska upplevelser i ett sagolikt orienteringsparadis….

Föreningarnas hus Vansbro

Syftet med projektet är att genom samverkan stärka föreningslivet och deras evenemang, som just nu också har det extra tufft på grund av COVID-19. Att höja statusen på föreningsarbete för…

Platsmarknadsföring Falun

Syftet med projektet är att visa på de möjligheter som finns på Falu kommuns landsbygd för entreprenörer och företagare med allt från tomma lokaler och ledig mark till möjligheter med…

Friskvård och sjukvård under samma tak

Syftet med projektet är att skapa en plattform för aktörer och kunder för att samverka inom området friskvård och hälsa. Målet med projektet är att genomföra föreläsningar och att sammankomster…

Kursverksamhet mot barn & ungdomar med NPF

Syftet med projektet är: ” Syftet med projektet är att alla medlemmar i familjer som har barn/ungdommar som befinner sig inom NPF-spektrat ska finna utbyte av lägret/kursen. Barnet själv ska…

No Connection

Syftet projektet beskriv såhär av projektägaren: ” Huvudsyftet med projektet är att vi vill förändra människors liv. Vi vill motverka stress och skapa en fristad från våra telefoner. Vi vill…

Turistkarta Älvdalen

Syftet med projektet är att ta tillvara de unika möjligheter till fiske som Älvdalen erbjuder och som inte återfinns i andra delar av Sverige. Det finns idag ingen samlad plattform…

Skeberg 2.0. Byn in i globaliseringens och kunskapssamhällets tid

Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare…

Skatescen Leksand – utveckling av en levande mötesplats för unga skateboard- & kulturintresserade invånare och besökare

Projektet syftar till att skapa en hållbar organisation som kan utveckla en ny attraktiv fysisk och virtuell mötesplats, en skatescen, kring den skatepark som kommer att stå klar i Leksand…

Etablering av hinderbana i Dalsjö

Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en större utomhushinderbana i Borlänge. Etableringen kommer att leda till att privatpersoner, företag och organisationer kommer att få tillgång till en av…