Skeberg 2.0. Byn in i globaliseringens och kunskapssamhällets tid

Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare…

Skatescen

Projektet syftar till att skapa en hållbar organisation som kan utveckla en ny attraktiv fysisk och virtuell mötesplats, en skatescen, kring den skatepark som kommer att stå klar i Leksand…

Etablering av hinderbana i Dalsjö

Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en större utomhushinderbana i Borlänge. Etableringen kommer att leda till att privatpersoner, företag och organisationer kommer att få tillgång till en av…