Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare liv, de som besöker Skeberg skall mötas av ett spännande och upplevelserikt byliv och flera skall på sikt lockas att flytta in.

Bygdegården och de boende skall få fler tillfällen till inkomster och en metodik skall utvecklas som genererar underlag för ett nytt arbetstillfälle och långsiktig hållbarhet av gjorda investeringar. Nyckelord i projektet är kompetensutveckling, friluftsliv, friskvård, hälsa och en bärande idé är att bygga på de i många stycken unika förutsättningar som Skeberg har. Projektförslaget beskriver ett två-årigt projekt som skall lägga god grund för fortsatt utveckling mot en levande landsbygd i tider av globalisering och starkt fokus på information och kunskap.

Befolkningsutveckling