Syftet med projektet är att skapa en plats för events, utbildning och möten 80m under markytan. Att erbjuda en attraktiv och spännande miljö med rimliga sanitära krav för konferenser kombinerat med upplevelser och äventyr.

Äventyrsgruvan har fyra olika verksamhetsområden: Dykning, vandrings- och äventyrsturer, företagsevent samt underhållning/uppträdanden. Företagsevent utgör endast 10% av verksamheten som växte från en omsättning på 600tkr 2014 till över 1milj under 2015 och vi har en stadig ökningstakt.

Efterfrågan från företag, såväl svenska som utländska, har växt kraftigt speciellt under de senaste två åren och vi ser ett ökande intresset för konferens och utbildningsmöjligheter inklusive catering. Under 2015 har vi fått tacka nej till över 40 olika företag/aktörer på grund av avsaknaden av en eventlokal och grundläggande sanitära förhållanden nere i gruvan.

Tre viktiga fysiska behov har identifierats:
  1. Eventlokal med kapacitet för ca 40st besökare
  2. Toalettmöjlighet
  3. Belysning av huvudgångvägar
Dessutom fodras:
  1. Anställning och utbildning av ett antal konferensvärdar och guider
  2. Marknadsföring för snabbare etablering av konceptet.

En eventlokal skapas genom att göra om ett utrymme som tidigare fungerat som dynamitförråd. Här behålls den unika miljön genom att utrymmet i berget står för väggar och tak. Utrymmet utrustas med golv, värme, belysning, vatten och cateringmöjlighet. Här finns plats för upp till 40personer att kunna ha konferens, utbildningar, catering och informationsträffar. Toalett byggs upp på en central men undangömd plats i gruvan. Designen blir efter en modell som funnits i gruvan fast med modernt innehåll (vacuumtoalett). Kapaciteten dimensioneras för kommande event och företagsbokningar men kan också användas vid all annan verksamhet. Belysning i huvudgångarna gör att besökare kan röra sig utan guidning mellan ingång/utgång, eventlokalen, befintlig scenplats och toalett. Belysningen görs i tidsenlig stil och med material som överensstämmer med gruvans tidsepok. Armaturerna tillverkas lokalt och ljuskällorna blir miljöcertifierade A++ LED-lampor i 1940 – tals stil.

Ett antal personer behöver anställas och utbildas för att ta emot besökare i eventlokalen men även fler guider behövs, då konferenser ofta kombineras med turer i gruvan. När kapaciteten för företagsevent börjar komma på plats planeras en riktad marknadsföring mot företag och andra potentiella kunder. Marknadsföring är ett naturligt steg för att snabbt kunna driva upp besöksantalet men även för att kunna visa våra befintliga kunder vad vi har möjligheten att göra. Redan nu finns lokala företag för leverans av catering.

Lokala och nationella företag får möjlighet att boka efterlängtade events/konferenser. Ett flertal företag har anmält intresse för att hålla dykutbildningar i gruvan med teorilektioner i den uppvärmda lokalen vilket också skulle ge Tuna Hästbergs Hembygdsförening inkomster då dessa besökare bor i hembygdsföreningens bystuga. Anställning och utbildning av nya guider ger möjlighet för lokalt boende att få jobb och arbetsuppgifter med stark anknytning till bygden. Även ungdomar från 16 år får möjlighet till anställning och sommarjobb. Den övriga verksamhet, där upp till 70personer kan befinna sig i gruvan under en hel dag, förenklas med möjlighet till toalett och rinnande vatten. Årliga events kommer att kunna bli fler och även ges möjlighet att växa. Ett uppvärmt rum och toalett ger möjlighet för ungdomskörer vid gruvans luciafirande att stanna kvar under flera framträdanden på en dag.

Besöksnäringen