Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen inom fisketurismen i Siljans regionen, Norra Dalarna. Genom paketering av ett exklusivt fiskepaket vid Ejheden så kommer vi nå ut till en annan kategori fiskare samt att vi får ett till ben att stå på i vår verksamhet. De förtag som vi arbetar med idag kommer få en ökad omsättning till exempel matlagning på plats samt guidning.

Målet med projektet är att skapa en ny nish genom fisket via vårt Ejheden paket och på så vis attrahera fler besökare till området.

https://guidefathers.se/ejheden/

Besöksnäringen