Syftet med projektet är att tillhandahålla skridskoisar under vintersäsongen för privatpersoner samt att utveckla verksamheten mot bättre banor. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna.

Målet med projektet är att köpa in en fyrhjuling med tillhörande borstaggregat som kommer möjliggöra högkvalitativa is-banor och utökad skridskosäsong.

Samarbete i trepartnerskap