Syftet med projektet är att ta tillvara de unika möjligheter till fiske som Älvdalen erbjuder och som inte återfinns i andra delar av Sverige. Det finns idag ingen samlad plattform för att marknadsföra fiskemöjligheter och naturupplevelser i Älvdalen. Genom att skapa en plattform så kommer en attraktiv miljö för lokalbefolkningen samt för besökare skapas. Lokalbefolkningen ges nu möjlighet i större utsträckning att utöva fritidsintressen inom natur och fiske. Besökare som kommer till Älvdalen ges nu möjlighet att på ett nytt sätt ta del av den attraktiva miljön som området erbjuder.

Målet med projektet är att kunna leverera en komplett informationsplattform som är tillgänglig för såväl lokalbefolkning som besökare.

http://www.alvdalenssportcenter.se/sv/

Befolkningsutveckling