Syftet med projektet är att via nya rör- och elledningar med uttagspunkter för snökanoner minska transport av konstsnö, och därmed mindre luftföroreningar från lastning och uttransport med lastmaskiner. Sammantaget blir service och infrastruktur förbättrad.

Målet är att anläggningen efter huvudprojekten och tilläggsprojektet är en unik handikappanpassad energisnål anläggning för åretruntbruk. Det blir ett intressant utflyktsmål för alla målgrupper året runt. Efter genomförande av tilläggsprojektet blir anläggningen mera energieffektiv med betydande minskning av snötransporter med lastmaskin och därmed mindre luftföroreningar.

Läs mer om multiarenan: https://www.limaskg.se/VisionMultiarena

Engagemang för samarbete och samverkan