Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för företag och kommuner att rekrytera och behålla medarbetare. Genom att skapa en digital plattform som fylls med berättelser kring möjligheterna med att bo här kan vi i samarbete med bygdens företag öka chanserna för dem att rekrytera den kompetens de efterfrågar.

Målet med projektet är att vid projektets slut skall det finnas en välfylld, snygg och användbar digital plattform för att marknadsföra bygden som en lovande och spännande plats att jobba, bo och leva på.

https://www.siljannews.se/

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling