Projektet ska ge förutsättningar för hållbara samarbeten över tid som är till nytta för fiskevårdsområdesföreningar, verksamheter inom fiske och fiskevård, utbildningscentrum för fiske och aktörer för turistfiske. Projektet ska skapa förutsättningar för att föra samman de olika aktörerna för att påbörja gemensamma insatser för att stärka fiske som insatsområde i leaderområdet.

Fiske