Idre Sápmi Lodge

Skapa en lokal samlingsplats som kommer att fungera som ett aktivitets- och kulturtorg. Lokalen ska vara en aktiv del i utbudet från de samiska entreprenörerna och är en grundbulten i…

Utveckling av Äråbadet

I Lima saknas idag anläggningar som kan nyttjas för bad, simundervisning, friskvård och fritidsaktiviteter. En fungerande badanläggning och andra anläggningar för friskvård, rekreation och turism har stor betydelse för såväl…

Jakt- och fisketurismutveckling i Sälen

Projektet ska utveckla ett antal exportmogna produkter och tjänster inom jakt, fiske, hund och naturaktiviteter mot tydliga målgrupper och marknader. Målgrupp: Nybörjaren som vill utveckla sitt intresse. Konferensgästen som vill…

Kanot & Kajak

Syftet är att erbjuda friluftsaktiviteter på Orsasjön genom uthyrning av kanoter och kajaker samt guidade turer som i nuläget inte finns för turister och lokalbefolkning i Orsa. Produkten leder till…

Utveckling av företagsevent Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att skapa en plats för events, utbildning och möten 80m under markytan. Att erbjuda en attraktiv och spännande miljö med rimliga sanitära krav för konferenser kombinerat…