Room of Nature

Syftet med projektet är följande. ”Syftet är att bygga och affärsutveckla ”Room of nature”- två flottar med flytande bäddar på Orsasjön nedanför hotellet som ger oss ökad beläggning, lönsamhet och…

Guidefathers

Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen inom fisketurismen i Siljans regionen, Norra Dalarna. Genom paketering av ett exklusivt fiskepaket vid Ejheden så kommer vi nå ut till en annan…

Solgårdskrogens gröna matsal

Syftet med projektet är att investera i ett växthus som kommer skapa möjlighet för fler bokningar under större delen av säsongen. Genom investeringen blir verksamheten även mindre väderberoende, då större…

Weiterweg

Syftet med projektet är att utveckla och bredda aktiviteter samt upplevelser i- och kring Sörsjön. Genom inköp av fordon kommer projektet att kunna erbjuda guidade turer och uthyrning i ny…

Renbiten till Falun

Syftet med projektet är att etablera en butik för renkött i Falun. Genom etablering skapas även möjligheter att exportera och distribuera renkött nationellt, utan att kylkedjan bryts. Verksamheten har idag…

Scenbyggnation och kulturevenemang Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att investera i en unik scen i gruvan och kunna erbjuda en spelplats för bland annat konserter, modern fridans, nycirkus och traditionell spelteater. Teknikkrävande och resurskrävande…

Idre Sápmi Lodge

Skapa en lokal samlingsplats som kommer att fungera som ett aktivitets- och kulturtorg. Lokalen ska vara en aktiv del i utbudet från de samiska entreprenörerna och är en grundbulten i…

Utveckling av Äråbadet

I Lima saknas idag anläggningar som kan nyttjas för bad, simundervisning, friskvård och fritidsaktiviteter. En fungerande badanläggning och andra anläggningar för friskvård, rekreation och turism har stor betydelse för såväl…

Jakt- och fisketurismutveckling i Sälen

Projektet ska utveckla ett antal exportmogna produkter och tjänster inom jakt, fiske, hund och naturaktiviteter mot tydliga målgrupper och marknader. Målgrupp: Nybörjaren som vill utveckla sitt intresse. Konferensgästen som vill…

Kanot & Kajak

Syftet är att erbjuda friluftsaktiviteter på Orsasjön genom uthyrning av kanoter och kajaker samt guidade turer som i nuläget inte finns för turister och lokalbefolkning i Orsa. Produkten leder till…

Utveckling av företagsevent Äventyrsgruvan

Syftet med projektet är att skapa en plats för events, utbildning och möten 80m under markytan. Att erbjuda en attraktiv och spännande miljö med rimliga sanitära krav för konferenser kombinerat…