Syftet med projektet är att koordinera faktiska aktiviteter, utvidga fokusområde, skapa ömsesidig finansiering och delaktighet samt agera modell för andra kommuner/områden

Målet med projektet är: 

1. Vid projektets slut är Morakontraktet väl förankrat och ska kännetecknas av ett fokus på både strategiskt och operativt arbete. Alla årskurser ska dra nytta av Morakontraktet. 

2. Det ska finnas former för en mer ömsesidig finansiering av den nyligen uppstartade Skolaarbetslivsfonden. 

3. Ett förslag på hur och på vilka grunder Morakontraktet ska övergå till ordinarie verksamhet. 

4. Morakontraktet ska kunna stå som modell för ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom området skola-arbetsliv.
Ett spridningsbart material ska upprättas.

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling