Syftet med projektet är att skapa ett centrum för violinbygge och föra traditionen inom violinbyggaryrket vidare, samt skapa möjlighet för unga att utbilda sig och för redan etablerade att förkovra sig ytterligare.

Målet med projektet är att vid projektets slut ha färdigställt en utbildningslokal för att kunna erbjuda utbildning för lärlingar och praktikanter inom violinbygge.

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling