Spännande centrum för lönsamt företagande

Syftet med projektet är att skapa ett intressantare centrum där det skapas nya mötesplatser utifrån dagens förutsättningar. Vi vill ge Orsa centrum fler mötesplatser och därigenom göra det mer attraktivt…

Innovativ skapande med datavetenskap

Syftet med projektet är att utveckla en förening med en innovativ mötesplats där barn och ungdomar får möjligheten till kreativt skapande med datorn som verktyg. Bygga hemsidor, utveckla spel och…