Innovativ skapande med datavetenskap

Syftet med projektet är att utveckla en förening med en innovativ mötesplats där barn och ungdomar får möjligheten till kreativt skapande med datorn som verktyg. Bygga hemsidor, utveckla spel och…