Syftet med projektet är att kunna nyttja isarna längre period under året. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna.

Målet med projektet är att köpa in en fyrhjuling som möjliggör tillgänglighet till skridskobanor under längre period

Samarbete i trepartnerskap