Syftet med projektet är att utveckla och bredda aktiviteter samt upplevelser i- och kring Sörsjön. Genom inköp av fordon kommer projektet att kunna erbjuda guidade turer och uthyrning i ny utsträckning. 

Målet i projektet är att köpa in två stycken fordon samt ett tredje på leasingavtal och via dessa investeringar kunna erbjuda guidade turer.

https://weiterweg.de/

Besöksnäringen