Syftet med projektet är att genom coachning och kompetensutveckling hjälpa individer till att få en egen möjlighet till försörjning och arbete.

Målet med projektet är att vid projektets slut ha givit deltagarna grundläggande digital kompetens inom ett antal olika områden vilket ger ökade möjligheter för deltagarna att komma närmre arbetsmarknaden och få anställning.

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling