Skapa en lokal samlingsplats som kommer att fungera som ett aktivitets- och kulturtorg. Lokalen ska vara en aktiv del i utbudet från de samiska entreprenörerna och är en grundbulten i aktivitetsutbudet som en del av upplevelsen av den autentiska samiska livet med den historiska berättelsen och dess livsvillkor.

Syftet är att bredda samiskt företagande (utom renskötsel), skapa nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning för samiska företag för främst yngre men även för andra målgrupper. Syftet är också att visa och informera om den samiska kulturen för att stärka den samiska näringen och förståelsen om den samiska kulturen samt att förbättra lokala förhållanden och så att de samiska entreprenörerna kan ta emot turister och visa på ortens mångfald. Samtidigt skapas en arena som ger utrymme för kulturförankring, gemenskap, trivsel och utvecklingsmöjligheter för det samiska

Besöksnäringen