Syftet med projektet är att visa på de möjligheter som finns på Falu kommuns landsbygd för entreprenörer och företagare med allt från tomma lokaler och ledig mark till möjligheter med olika verksamheter.

Målet med projektet är att öka företagsförfrågningar om att etablera sig på Falu kommuns landsbygd genom att: genomföra möten med olika målgrupper, bygga en hemsida, marknadsföra Falu kommuns landsbygd och genomföra studieresa.

Befolkningsutveckling