En svag befolkningsutveckling är en utmaning för vårt leaderområde. Vi behöver bli fler invånare i arbetsför ålder med en bredare bas av yngre och barnfamiljer. Samtidigt behöver vi bli bättre på att nyttja den befintliga bank av erfarenhet och kunskap som finns hos de som redan bor och verkar i området. Lösningen kan vara att skapa en attraktiv livsmiljö för alla åldrar. En stor potential finns i att göra området attraktivt både för boende och arbete. Detta skulle kunna ske genom möjligheter till utbildning och spännande arbete i kombination med ett innovativt utbud för olika fritidsintressen. Det finns idag familjer och ungdomar som har flyttat till området på grund av naturens resurser för fritid och professionellt utövande av exempelvis idrott. Möjligheter att bredda utbudet finns bland annat i samklang med södra fjällområdet.

I många delar av leaderområdet finns ett billigt och kvalitativt boende med närhet till naturen som en stark dragkraft för inflyttning. Brett utbud av service och infrastruktur har en självklar koppling till inflyttning. Behovet av en tillfredställande skola och skolmiljö med attraktiv utbildning utgör komplement för en hållbar utveckling av landsbygdsområdet. För den äldre delen av befolkningen behöver det finnas möjlighet att bo kvar på orten. Det är inte alltid möjligt att bo kvar i hus utan möjligheter till attraktiva seniorboenden måste finnas. Flera attraktiva boendealternativ måste kunna erbjudas för olika delar av livet.

Leaderområdet vill gynna samverkan mellan fiskevårdsområdesföreningar och olika aktörer inom fiske. Syftet är bland annat att öka medvetenhet för hållbart nyttjande av vatten, bevarande och utveckling av det befintliga fiskebeståndet. Leaderområdet vill fortsätta möjliggöra ett hållbart fiske så att kunskaper sprids vidare och skapar ett utvecklat och hållbart fiske för alla.

Föreningslivet är en stark resurs som med sitt breda engagemang och nytänkande gynnar den lokala utvecklingen. Framgångssagor på bygden behöver lyftas fram i större utsträckning där projektstöd kan vara en framgångsfaktor.

Läs ansökningskriterier för:

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
   • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
   • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten
   • Skapa förutsättningar för inflyttning genom innovativa och livskraftiga boendemiljöer
   • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
   • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
   • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.
   • Skapa nya mötesplatser för barn och funktionshindrade som är kopplade till fiske
   • Skapa nya hållbara samarbetsformer för fiske
   • Öka nyttjandet av sjöar och vattendrag med hänsyn till hållbar utveckling
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
   • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
   • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten
   • Skapa förutsättningar för inflyttning genom innovativa och livskraftiga boendemiljöer
   • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
   • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
   • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.
   • Skapa nya mötesplatser för barn och funktionshindrade som är kopplade till fiske
   • Skapa nya hållbara samarbetsformer för fiske
   • Öka nyttjandet av sjöar och vattendrag med hänsyn till hållbar utveckling
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan