Dalälvarnas utvecklingsområde leds av LAG (Local Action Group).

LAG fattar beslut om projektstöd och består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor. I partnerskapet måste samtliga sektorer ingå och ingen av sektorerna får äga mer än 49 % av rösterna i LAG.

Styrelsen

 

ORDFÖRANDE

Ilbäcks Erik Andersson

 

ORDINARIE

Håkan Johansson

Ingegerd Lindfors

Åsa Larsson

Bengt Halvarsson

Bengt Welin

Helene Bergfelt

Marika Sernfält

Markus Svensson

Gunnel söderberg

Helena Tysk

 

ERSÄTTARE

Gösta Grånäs

Linda Söderberg

Martin Clarstedt

Rosemarie Lantzsch