Projektets mål och syfte är att etablera en pendlarparkering i Svärdsjö för att underlätta för kollektivt resande och samåkning. Parkeringen ska utrustas med ladd-stolpar för elbilar, motorvärmare, cykelställ med möjlighet att ladda el-cyklar samt uppvärmt väderskydd vid busshållplats.

Kommunikation och infrastruktur