Företagets kunder är till övervägande delen nyanlända och de har behov av personlig assistans. Det ger att dessa personer har ett dubbelt utanförskap. Många av de assistenter vi har är närstående till de som har rätt till assistansen. Det gör att de riskerar att hamna i ett gemensamt utanförskap inom assistentgruppen.

Det vill vi motverka med vårt projekt. I projektet tänker vi att våra kunder med deras familjer ska vistas i klassiskt svenska miljöer där det finns barn, unga och vuxna med andra bakgrunder än sin egna. Det finns många strukturer i det svenska samhället som är starkt traditionella där tillträdet för den som är nyanländ är starkt begränsad. Vintersporter som slalom, skridskoåkning, pimpelfiske. Vistelse i skog och mark för rekreation, bär och svampplockning, orientering, friluftsbad.

Integration