Syftet med projektet är följande. ”Syftet är att bygga och affärsutveckla ”Room of nature”- två flottar med flytande bäddar på Orsasjön nedanför hotellet som ger oss ökad beläggning, lönsamhet och starkare varumärke. Vi har ett behov av fler bäddar under högsäsong och det här är ett attraktivt- och ekonomiskt genomförbart sätt att få fler bäddar. Vi har också funderat länge på hur vi inom besöksnäringen i Orsa kan utnyttja Orsasjön som resurs ännu mer än hittills och det här är ett spektakulärt sätt som vi tror kommer att sätta strålkastarljuset på Orsa/Dalarna. Vi har redan börjat utnyttja Orsasjön som arena; uthyrning av kanoter och kajaker, SUP:ar, sparkar och långfärdsskridskor och det här blir nästa steg för oss. Flottarna kan bli ett relativt kostnadseffektivt sätt att få fler bäddar. De ger möjlighet till försäljning av tilläggstjänster, både från hotellet och från andra entreprenörer. De ger oss också möjlighet att (genom ökad omsättning, beläggning och lönsamhet) anställa personal som frigör oss själva så att vi kan lägga mer tid på strategi, utveckling och lönsamma samarbeten. Idag jobbar vi enormt mycket, vi har ofta arbetsdagar på 12- 14 timmar. Det här kan ge oss möjlighet att öka beläggning/marginal så att vi får en hållbar ekonomisk- och social utveckling. Flottarna förstärker hotellets- Orsas- och Dalarnas vildmarks- och outdoorprofil. Flottarna bidrar till större ekologisk hållbarhet för hotellet, ingen energi behövs från elnätet och de är materialsnåla.”

Målet med projektet är att kunna erbjuda flottarna/hotellrummen samt ha utvecklat verksamheten på flera olika plan.

https://www.kungshaga.se/sv

Besöksnäringen