Syftet med projektet beskrivs enligt följande:
 I den verksamhet som vi har i dag på atletklubben har vi sett att träffas kring träning är ett bra utgångsläge för att skapa trygghet, samarbete engagemang. Mockfjärd är ett typiskt landsbygdssamhälle där det finns en grundskola, arbetsplatser med mera. Vi har under ett flertal år sett att psykisk ohälsa eller brist på folkhälsa resulterat i att barn och ungdomar saknar motivation till att gå till skolan eller hitta ett sammanhang i samhället. Vi tror att det går att få en lösning på skolfrånvaro, bristande engagemang genom att göra riktade insatser som engagerar hela familjer men insatser måste göras tidigt för att både förebygga och hjälpa. Insatsen kan inte komma som ett påtvingat krav utan ska integreras via skolan, arbetsplatser och vår verksamhet.

Målet med projektet är att genom denna satsning på ett nytt mötes- och konferenscenter skapa dels ett utbildningscenter kopplat till vår verksamhet men även 3 nya fritidsaktiviteter i form av utbildningspaket för de utvalda målgrupperna. 

http://www.atletklubben.nu/

Engagemang för samarbete och samverkan