Syftet med projektet är att utveckla innovativa produkter av trä främst för olika ändamål inom besöksnäringen.

Vi vill utveckla innovativa produkter av trä som kan användas för många olika ändamål. Den största användningen ser vi kanske i besöksnäringen där enkla husmoduler kan användas under högsäsong för att öka bäddkapaciteten. Designen på modulerna ska kunna förändras med enkla grepp. Man ska t ex kunna ge dem en ”dala-profil”, en ”vildmarksprofil” eller en ”sjö- och vattenprofil”.

https://www.brodernahamren.se/flytande-hotellrum/

Skog och mark som resurs för ett hållbart näringsliv