Syftet med projektet är att via investeringar i utrustning skapa förutsättningar för utomhusaktiviteter, under längre säsong, för alla målgrupper. Projektet är en del i ett samarbete med visit-dalarna.

Målet med projektet är att köpa in nödvändig utrustning för att kunna erbjuda banor av hög kvalité under längre period.

Samarbete i trepartnerskap