Syftet med projektet är att erbjuda en avgiftsfri lokalbuss i Idreområdet. Bussen kommer att trafikera sträckan Grövelsjön, Idre, Idre Fjäll och Fjätervålen. Via projektet ska resandet inom Idreområdet ökas vilket kommer leda till nya arbetstillfällen. Projektet vill även skapa nya samarbeten mellan aktörer i området och minska klimatavtrycket.

Målet med projektet är uppdelat på fem olika delmål:
1. Ökat internationellt och nationellt resande till området.
2. Ökat antal arbetstillfällen.
3. Nya aktivitetsföretag etableras i området och utökat samarbete mellan näringsidkarna.
4. Möjligheter att bättre paketera områdets utbud genom de ökade möjligheter en bussförbindelse ger. Den lokala busslinjen kommer i samband med marknadsföring av området och försäljning av boende, restaurangutbud, aktiviteter mm, att presenteras som en reseanledning till området.
5. Större utbud av mindre lokala aktiviteter vad avser områdena kultur och natur och bättre trafikmiljö.

Det långsiktiga målet är en permanentning av den lokala bussförbindelsen. Detta kommer i sin tur leda till ökad turism och fler arbetstillfällen inom området.

Kommunikation och infrastruktur