Projektet syftar till att skapa en hållbar organisation som kan utveckla en ny attraktiv fysisk och virtuell mötesplats, en skatescen, kring den skatepark som kommer att stå klar i Leksand under hösten 2017.

Primär målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med skate- och kulturintresse i Leksand, regionalt, nationellt och internationellt.

Sekundär målgrupp är kommuner, företag (särskilt inom besöksnäring och skateboardrelaterade produkter) och extremsportföreningar som kan ha nytta av samarbetsavtal med Leksands Extrema idrottsförening.

Projektet ansöker om medel, för att tillsätta en projektorganisation 2018-2019 som kan utveckla skatescenen genom att ge förutsättningar för fler att prova på skateboard (särskilt fler tjejer och nyanlända ungdomar), arrangera och attrahera events samt arbeta med marknadsföring, samverkan och produktutveckling. Projektet ansöker också om medel för att utveckla en eventyta vid skateparken. Långsiktiga mål är att projektet bidrar till att utveckla livsmiljön för unga (meningsfull fritid, folkhälsa och integration) samt stärka besöksnäringen samt inflyttningen till regionen genom att positionera Leksand och Dalarna på kartan som en attraktiv skateboarddestination.

Kortsiktiga mål som projektet organisationen kommer att arbeta för att uppnå under projekttiden är:
  • att öka besöksantalet till skateparken med minst 50%
  • att öka andelen besökare från underrepresenterade grupper (tjejer, nyanlända ungdomar, regionala, nationella och internationella besökare med minst 25 %)
  • att majoriteten av besökare anger i nöjdhetsundersökning att de anser att parken är attraktiv, levande, schysst och säker
  • att genomföra fyra tävlingar, varav minst två nationella med minst 25 % nationella deltagare
  • att genomföra en nationell ung skatekultur/filmfestival med unga regionala medskapare från minst tre kommuner och med minst 25% nationella besökare
  • att Leksand och Dalarna uppmärksammas som attraktiv skateboarddestination i nationella medier
  • att skapa minst fyra paketerbjudanden tillsammans med besöksnäringen
  • att hitta minst fyra nya samarbetspartners
  • att teckna samarbets- och sponsoravtal med nya parter i den omfattning att minst 0,5 tjänst kan finansieras efter projekttidens slut
  • att en dokumentärfilm om skatescenens utveckling färdigställs och visas De aktiviteter som planeras är nybörjarkurser med möjlighet att låna utrustning (varav vissa särskilt för tjejer), föredrag med tema jämlikhet, schysst bemötande och allas lika värde, två tävlingar per år 2018-2019 varav en nationell (Betongcupen 2018) samt en större skatekulturutställning/filmfestival 2019 (vandringsutställning med nationellt/lokalt innehåll) där lokala ungdomar bjuds in att vara medskapare, Projektet genomförs i samverkan mellan Leksands extrema idrottsförening, Leksands kommun och Leksands Sommarland.

I målsättningen finns en ambition att involvera fler kommuner i Dalarna för samarbeten i form av gemensamma aktiviteter för att öka integration av unga nyanlända samt för att fler elever ska kunna välja skateboard som fri aktivitet under sin skoltid och delta som medskapare till skateutställningen/filmfestivalen. Projektet vill även samarbeta med näringslivet i from av nya avtal om paketerbjudanden till besökare och sponsoravtal för evenemang.

Befolkningsutveckling