Integrationsprojekt för personer med funktionsnedsättning

Företagets kunder är till övervägande delen nyanlända och de har behov av personlig assistans. Det ger att dessa personer har ett dubbelt utanförskap. Många av de assistenter vi har är…