Syfte: Syftet med projektet är att uppföra en aktivitetshall- och på så vis skapa en mötesplats för barn, ungdomar, pensionärer och föreningar som idag saknas.

Målet: Målet med projektet är att uppföra en aktivitetshall

Mål på sikt: På längre sikt kommer projektet att skapa möjligheter för fler aktörer att ha verksamhets året runt. Projektet kommer även leda till att fler tävlingar- och evenemang kan genomföras vilket i sin tur ökar antalet besöker och skapar arbetstillfällen.

Befolkningsutveckling