Besöksadress

Ölandsgatan 10 C, 791 60 Falun

Kontaktuppgifter

Christina Lindfors
Verksamhetsledare

+46 (0)70 301 06 42
christina.lindfors@duodalalvarna.com

Hannah BoHwalli engwall
Projekthandläggare

+ 46 (0)70 509 20 64
hannah.bohwalli@duodalalvarna.com

Fakturering

Dalälvarnas Utvecklingsområde, Ölandsgatan 10 C, 791 60 Falun

Org. nr: 802493-5879