Syftet med projektet är att utveckla en förening med en innovativ mötesplats där barn och ungdomar får möjligheten till kreativt skapande med datorn som verktyg. Bygga hemsidor, utveckla spel och bygga robotar där programmering står som gemensam nämnare är i dagens och morgondagens samhälle en viktig kunskap.

Projektet syftar till att väcka barn och ungdomars intresse för detta, vilket på sikt kommer och ska leda till nya företag och nyskapade arbetstillfällen. Genom projektet ska föreningen utvecklas och drivas för att stimulera skapande, kreativitet och innovation. Modellen ska vara affärsmässig och innebära social utveckling och jobb på landsbygden med morgondagens teknik.

Målsättningen för styrningen av föreningen är att se till att hitta inkomstkällor till bärkraftiga idéer, antingen som inkubator eller eget företag. Under projekttiden kommer föreningen att hyra en lokal som tillsammans med medlemmarna i föreningen utrustas och inspireras av Googles huvudkontor eller liknande och på sådant sätt skapar en kreativ miljö som lockar fram innovationsandan hos föreningens medlemmar. Under projekttiden anställs en projektledare som sköter om och skapar tillgänglighet till lokalen. De unga ska ha möjlighet att träna programmering efter skolan, i väntan på bussen eller i väntan på att föräldrar ska komma hem.

Projektledarens roll är också att se till att tekniken fungerar och att hålla i och skapa aktiviteter. För att marknadsföra, inspirera och locka nya medlemmar till föreningen så ska en aktivitet vara en föreläsning med en framgångsrik programmerare i Sverige. Målgruppen är då barn och unga som går i grundskolan och gymnasiet i Älvdalen. Utbildningsinsatser för de ledare som ska genomföra de olika aktiviteterna innehållande ledarutbildning samt programmeringsutbildning ska genomföras. En robotverkstad ska skapas där de som är intresserade av elektronik får möjlighet att bygga robotar och sen programmera dessa för att utföra olika uppdrag. Spelutveckling i form av att träna programmering och samtidigt utveckla spel genomförs.

Aktiviteter och service för lokal utveckling