Syftet med projektet Morakontraktet är att det ska leda till en helt ny och implementerad samverkansmodell mellan skolan (från förskolan till gymnasiet) och det lokala näringslivet i Mora kommun. I projektet ska kommunen samverka med ett antal befintliga branschnätverk som representerar företag från de större näringsgrenarna i kommunen. Det ska skapas ett ömsesidigt samarbete mellan skolan/kommunen och näringslivet som ska utmynna i Morakontraktet. I Morakontraktet ska genom gemensam finansiering från kommunen och näringslivet skapas en Skola-Näringslivsfond ur vilken skolor/elever kan ansöka om medel i samverkan med näringslivet. 

Projektet, som är uppdelat på två delar, avser att i del ett implementera och formalisera Morakontraktet/modellen för att sedan i del två driva och genomföra aktiviteter inom ramen för Morakontraktet.

Målet med projektet är att vid projektets slut ska Morakontraktet skapat en samverkansmodell mellan skola och näringsliv. Färdiga samarbetsavtal mellan deltagande företag och kommunen ska finnas med uppgift om finansiering av Skola- Näringslivsfond. Även en plan för hur Morakontraktet ska övergå och existera som organisation ska ha framarbetats efter projekttidens slut

Engagemang för samarbete och samverkan