Syftet är att erbjuda friluftsaktiviteter på Orsasjön genom uthyrning av kanoter och kajaker samt guidade turer som i nuläget inte finns för turister och lokalbefolkning i Orsa. Produkten leder till att turisterna stannar längre i Orsa och att området blir mer attraktivt för målgruppen natur- och friluftsintresserade. Ett annat syfte är att medlemmarna i föreningen kan erbjuda paket där kanotturer ingår samt att boendeanläggningar i Orsa ökar sin attraktivitet för besökare och därmed ökar omsättning och sysselsättning.

Besöksnäringen