Sysselsättning och attraktivitet på landsbygden- Ett bra företagsklimat gynnar alla

Vi vill förbättra för de entreprenörer och arrangörer som utvecklar landsbygden. Vårt område är beroende av att människor kan förverkliga sina idéer. Detta gäller både jobbskapande småföretagare och evenemangsarrangörer som…