Digital kompetens Falun

Syftet med projektet är att genom skapande av kurser och genomförande av desamma skapa kompetensutveckling för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden Målet med projektet är att skapa och genomföra…

Digital kompetens för framtiden – Gagnef

Syftet med projektet är att genom coachning och kompetensutveckling hjälpa individer till att få en egen möjlighet till försörjning och arbete. Målet med projektet är att vid projektets slut ha…

Digital kompetens för framtiden – Orsa

Syftet med projektet är att genom coachning och kompetensutveckling hjälpa individer till att få en egen möjlighet till försörjning och arbete. Målet med projektet är att vid projektets slut ha…

Morakontraktet del 2 – Morakontraktet i praktiken, en lokal samverkansmodell mellan skola och arbetslivet

Syftet med projektet är att koordinera faktiska aktiviteter, utvidga fokusområde, skapa ömsesidig finansiering och delaktighet samt agera modell för andra kommuner/områden Målet med projektet är:  1. Vid projektets slut är…

Siljan News

Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för företag och kommuner att rekrytera och behålla medarbetare. Genom att skapa en digital plattform som fylls med berättelser kring möjligheterna med…

Kullerstina – kurslokal och verkstad

Syftet med projektet är att skapa ett centrum för violinbygge och föra traditionen inom violinbyggaryrket vidare, samt skapa möjlighet för unga att utbilda sig och för redan etablerade att förkovra…

Sysselsättning och attraktivitet på landsbygden- Ett bra företagsklimat gynnar alla

Vi vill förbättra för de entreprenörer och arrangörer som utvecklar landsbygden. Vårt område är beroende av att människor kan förverkliga sina idéer. Detta gäller både jobbskapande småföretagare och evenemangsarrangörer som…