Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en större utomhushinderbana i Borlänge. Etableringen kommer att leda till att privatpersoner, företag och organisationer kommer att få tillgång till en av Sveriges största permanenta hinderbanor till en rimlig kostnad. Det kommer även att gagna idrottsföreningar i närområdet då dessa nu kommer att ha en ny träningsform som alternativ till ordinarie aktiviteter.

På sikt kommer anläggningen att generera arbetstillfällen i form av underhåll, administration och ledda träningspass för kunder. Banan planeras att användas främst under barmark men även i begränsad omfattning under vinterhalvåret. Hinderbanan kommer bli en av Sveriges största permanenta hinderbanor med närmare 30 hinder och stora ytor att röra sig på.

Flera olika bansträckningsalternativ kommer att erbjudas. Insatsen omfattar förutom byggnation av hinderbanan iordningsställande av faciliteter, parkering, grillplats och sjukvårdsutrustning inklusive hjärtstartare. Byggnation av utegym för att göra anläggningen komplett.

Befolkningsutveckling