Stärkt infrastruktur för kommunikation – Hedslundsområdet

Syftet: Syftet med projektet är att iordningställa en allmän parkering samt skapa en aktivitetsyta för att öka utbudet av aktiviteter vid området. Insatserna kommer gynna samtliga aktiva aktörer vid Hedslundsområdet…

DIAB – lokalbuss

Syftet med projektet är att erbjuda en avgiftsfri lokalbuss i Idreområdet. Bussen kommer att trafikera sträckan Grövelsjön, Idre, Idre Fjäll och Fjätervålen. Via projektet ska resandet inom Idreområdet ökas vilket…

Pendlarparkering Svärdsjö

Projektets mål och syfte är att etablera en pendlarparkering i Svärdsjö för att underlätta för kollektivt resande och samåkning. Parkeringen ska utrustas med ladd-stolpar för elbilar, motorvärmare, cykelställ med möjlighet…

Forsarnas centrum

Syftet med projektet är att kunna fullfölja de ursprungliga idéerna om Fänforsens utveckling ( 2013 beviljades föreningen projektstöd för etapp 1 vad gäller iordningställande och anpassning av gångvägar för funktionshindrade…