Forsarnas centrum

Syftet med projektet är att kunna fullfölja de ursprungliga idéerna om Fänforsens utveckling ( 2013 beviljades föreningen projektstöd för etapp 1 vad gäller iordningställande och anpassning av gångvägar för funktionshindrade…