Syftet med projektet är att skapa ett intressantare centrum där det skapas nya mötesplatser utifrån dagens förutsättningar.

Vi vill ge Orsa centrum fler mötesplatser och därigenom göra det mer attraktivt och lönsamt att driva verksamheter i. Idag besöker Orsaborna sitt centrum bara när de måste skaffa någonting; mat, apoteksvaror, färg, mm. I vår vision är det något annat; en gemensam tillgång, en plats för kreativa möten, en plats som speglar Orsas karaktär, en mysig mötesplats för Orsaborna och ett besöksmål i sig själv, en självklar plats för Orsabor och besökare att strosa runt i och en tillgång för de entreprenörer som driver verksamhet där. I Orsa centrum ska man kunna träffas över generationsgränserna. Vi vill vara drivande i det här som företagarförening, i samarbete med Orsas centrumföretagare, Visit Orsa, Orsa kommun och föreningar.

Aktiviteter och service för lokal utveckling