Nyskapande aktiviteter för barn, ungdomar och nyanlända med funktionshinder eller med sociala svårigheter

Fisket och vår natur används alldeles för lite av våra barn och ungdomar idag. Tekniken har nästan helt tagit över deras tid. Att få vara i naturen och slippa all…