Hållbart fiske genom leadermetoden

Projektet ska ge förutsättningar för hållbara samarbeten över tid som är till nytta för fiskevårdsområdesföreningar, verksamheter inom fiske och fiskevård, utbildningscentrum för fiske och aktörer för turistfiske. Projektet ska skapa…

Nyskapande aktiviteter för barn, ungdomar och nyanlända med funktionshinder eller med sociala svårigheter

Fisket och vår natur används alldeles för lite av våra barn och ungdomar idag. Tekniken har nästan helt tagit över deras tid. Att få vara i naturen och slippa all…