Syftet med projektet är att skapa en plattform för aktörer och kunder för att samverka inom området friskvård och hälsa.

Målet med projektet är att genomföra föreläsningar och att sammankomster och föreläsningar fortsätter oförändrat efter projekttidens slut och kan bära sina kostnader själv. En mötesplats ska skapas för att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter mellan befintliga hälsoaktörer. 

Befolkningsutveckling