Fisket och vår natur används alldeles för lite av våra barn och ungdomar idag. Tekniken har nästan helt tagit över deras tid. Att få vara i naturen och slippa all stress och ta vara på det fantastiska fiske och naturliv som finns är en möjlighet. Detta kan möjliggöras om fiskevårdsföreningar öppnar dörren för att göra det enklare för barn och ungdomar att ta del av utbudet.

Fisket i Rättvik är tillgängligt för dom flesta av kommunens invånare men det finns vissa grupper som vi inte kan erbjuda den möjligheten för i dagsläget. Vi vill öppna dörren till våra fiskevatten för just dessa grupper för att få komma ut och fiska på ett tryggt och säkert sätt. Projektet riktar sig främst till barn och ungdomar med funktionshinder i något slag samt våra nyanlända barn och ungdomar.

Ljusacksen är en pärla i vårt område med en härlig natur och ett kristallklart vatten med ett rikt fisk- och naturliv. Vi skulle vilja göra den tillgänglig för dessa kategorier genom att ha en handikappvänlig flotte och landgång eftersom det inte finns möjlighet att ordna spångar eller stigar där på grund av den kuperade terrängen. Man kan åka dit för fiskeupplevelsen eller bara åka runt och ta del av naturen eller varför inte ha undervisning på flotten i en rofylld miljö. Vi skulle även vilja se till att det finns en portabel anpassad flotte som man kan ta till vilken sjö man vill där det finns båtnedsättningsplats.

Vi ser att det finns väldigt många barn och ungdomar i Rättvik och i Siljansområdet som skulle ha möjlighet att ta del av detta. Vi har flera boenden för nyanlända barn och ungdomar samt 2 st särskolor som skulle kunna använda dessa i sin verksamhet. Stiftsgården har många grupper per år för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Rättvik Boda Fiskevårdsområde har varit i kontakt med ansvariga i dessa verksamheter och sett att det finns en stor efterfrågan på just detta, att kunna komma ut i naturen på olika sätt.

Att barnen/ungdomarna ska slippa stressen och all teknik som strömmar i deras huvuden och istället få chansen att uppleva våra naturresurser. Projektet avser att köpa in flottar som är färdigbyggda och anpassade för ändamålet och tar ca 8 personer, bygga av och på stignings ramper och köpa in en anpassad trailer som den portabla flotten ligger på för enkel transport och sjösättning, utrustning för att göra det möjligt att kunna fiska komplett spinn/metutrustning samt flytvästar och bord med bänkar till båda flottarna som man kan låna ur en materialpool som Fiskeföreningens ungdomsgrupp ansvarar för.

Syftet med projektet är att gynna väldigt många barn som får en chans att ta del av en ny arena som dom inte haft chans att göra tidigare. Rättvik Boda Fiskevårdsområde ansvarar och sköter utlåningen/uthyrningen samt underhållsarbetet med flottarna.

Fiske