Koncept för innovativa moduler

Syftet med projektet är att utveckla innovativa produkter av trä främst för olika ändamål inom besöksnäringen. Vi vill utveckla innovativa produkter av trä som kan användas för många olika ändamål….

Porfyrriket Älvdalen

Syftet med projektet är att ta fram en plan för att skapa ett levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i…