Om projekt

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Aktuellt

KALLELSE till årsmöte med Dalälvarnas Utvecklingsområde

Härmed kallas du till årsmöte med den ideella föreningen
Dalälvarnas Utvecklingsområde, DUO.

Datum: onsdag den 27 april
Tid: kl.18:00
Plats: Orsa, Kungshaga Hotell
Dagordning: Dagordning årsmöte 2022 DUO

Föranmälan om deltagande och begäran om årsmöteshandlingar görs senast den 20 april till Hannah Bohwalli,
e-post: hannah.bohwalli@duodalalvarna.com eller mobil: 070-509 20 64

VÄLKOMMEN!