Om projekt

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Aktuellt

KALLELSE till årsmöte med Föreningen Dalälvarnas Utvecklingsområde

Styrelsen för Föreningen Dalälvarnas Utvecklingsområde kallar härmed medlemmar och partnerskapet till årsmöte tisdagen den 28 maj, kl 18.00.

Datum: 28 maj 2019
Tid: 18:00 – ca 19:30
Plats: Tällbergsgården. Holgattu 1, Tällberg.
Dagordning: Ladda ned här

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer senast 24/5.
Anmälan görs till pontus.gelin@duodalalvarna.com