Aktuellt

KALLELSE till årsmöte med Dalälvarnas Utvecklingsområde

Härmed kallas du till årsmöte med den ideella föreningen
Dalälvarnas Utvecklingsområde, DUO.

Datum: onsdag den 27 april
Tid: kl.18:00
Plats: Orsa, Kungshaga Hotell
Dagordning: Dagordning årsmöte 2021 DUO

Föranmälan om deltagande och begäran om årsmöteshandlingar görs senast den 20 april till Hannah Bohwalli,
e-post: hannah.bohwalli@duodalalvarna.com eller mobil: 070-509 20 64

VÄLKOMMEN!