Syftet med projektet är att investera i en unik scen i gruvan och kunna erbjuda en spelplats för bland annat konserter, modern fridans, nycirkus och traditionell spelteater. Teknikkrävande och resurskrävande moment idag kommer att minskas drastiskt. Genom att nyttja fasta projiceringar av ljus och ljudillusioner kommer dessa enkelt användas utan tidskrävande förberedelser. Den ”scen” som idag är en liten grus-slänt ersätts med två scengolv. I ett bakomliggande utrymme byggs en liten loge för artister att sminka/värma sig i samt ett litet förråd.

Målet med projektet är att färdigställa scenen samt kunna skapa samarbeten med allt från små frigrupper och lokala/regionala amatörföreningar. Vi vill utveckla vår verksamhet och växa i samverkan med våra största samarbetspartners som tex. Sensus Studieförbund och Calle Flygare Teaterskola. 

https://aventyrsgruvan.se/

Besöksnäringen